Buwan ng Wika - Junior High School

 

Filipino at Mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan.

August 31, 2023 - Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2023 na may temang "Filipino at Mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan." Mga mag-aaral mula sa Junior High School.