Buwan ng Wika 2023

 

Filipino at Mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan.

August 29, 2023 - Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2023 na may temang "Filipino at Mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan."Mula sa Baitang 11 at 12 ng Senior High School.